Zakładamy własną działalność

Obecnie panuje przekonanie, że w celu osiągnięcia stabilizacji finansowej, najlepszym rozwiązaniem jest założenie własnej działalności. Potwierdzenie tej tezy odnajdujemy w rzeczywistości, gdyż większość osób, które dorobiły się czegoś w życiu, postanowiły w pewnym momencie o założeniu własnej firmy. Jakie kroki należy wykonać, aby założyć własną działalność?

Ochrona-Wrocław

Po pierwsze należy zdecydować jaką formę działalności będziemy prowadzić: czy będzie to jednoosobowa działalność (jak na przykład sprzątanie czy mycie okien) lub spółka ( w branży ochrona-wrocław osób i mienia) – będzie to miało wpływ na przyszłe koszty działalności. Następny etap to zarejestrowanie firmy w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, co wykonujemy poprzez wypełnienie wniosku CEIDG-1 o nadanie numeru REGON ochrona-wrocławoraz NIP. Stanowi on także zgłoszenie płatnika składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Następnie czeka nas wizyta w Zusie w celu złożenia deklaracji płatnika składek – zdrowotnych i rentowych lub tylko zdrowotnych, co należy wykonać w terminie 7 dni od daty zarejestrowania działalności. Może się okazać, że prowadzona przez nas działalność wymaga licencji, którą należy uzyskać i należy liczyć się z kosztami danej licencji (przykładowe branże to ochrona, sprzedaż napojów alkoholowych i taksówkarstwo). Dodatkowo mogą być wymagane zaświadczenia i pozwolenia wydawane urzędy, których koszt zwykle nie przekracza 50 złotych. Mimo, że polskie przepisy nie wymagają od przedsiębiorców pieczątki, zdecydowana ich większość decyduję się na jej wyrobienie, gdyż okazuje się ona niezbędna do prowadzenia działalności lub wymagana przez kontrahentów. Niezbędne jest również konto firmowe do rozliczeń z ZUSem i Usem. Jego rolę może pełnić, ze względu na tańszą obsługę konto osobiste, jednak w razie kontoli skarbowej bardziej przejrzyste będzie dedykowane firmie konto.