Wytrzymałość złącz spawanych

Technika łączenia materiałów jaką jest spawanie, jak każda inna posiada swoje wady i zalety. Cechą wykonanych złączy, którą można zbadać doświadczalnie jest wytrzymałość złącz spawanych. W tym tekście przedstawiona bliżej zostanie sama metodyka badania.

Na czym polega próba łamania złącz spawanych ?

próba łamania złącz spawanychPrzede wszystkim, aby badać złącze spawane, należy wykonać połączenie minimum dwóch rozdzielnych materiałów metalowych. Od tego do badania wytrzymałości złącza już krótka droga. Koniecznym jest jeszcze odpowiednie oczyszczenie powierzchni złącza w procesie szlifowania. Po tym krótkim, ale jakże ważnym zabiegu, złącze jest błyszczące niczym lustro. Miejsce, w którym nastąpiło nadtopienie krawędzi łączonych materiałów, nazywane jest spoiną. Gdy wykonamy już powyższe czynności, pozostaje tylko zamontować próbkę, na specjalnie przygotowanej maszynie. Próbkę mocuje się w szczękach. Jedna ze szczęk napędzana jest siłownikiem, stopniowo zwiększa się przykładaną siłę niszczącą, aż do momentu pęknięcia złącza. W tym momencie próba łamania złącz spawanych uznana jest za zakończoną, a odczytaną wartość użytej siły przekłada się na wytrzymałość złącza spawanego. Niekiedy zdarza się, że złącze jest mocniejsze, aniżeli sam materiał rodzimy i pęknięcie następuje w całkowicie niespodziewanym miejscu materiału. Takie sytuacje są bardzo niepożądanymi zjawiskami, ponieważ mogą one wyrządzić krzywdę człowiekowi obsługującemu maszynę.

Mimo tego, iż wykonane złącze spawane, wizualnie wygląda na idealne, to jego wytrzymałość jest wielką zagadką. W warsztatach domowych i mało obciążonych konstrukcjach nie ma to większego znaczenia, lecz już w przypadku konstrukcji bardzo odpowiedzialnych, wytrzymałość odgrywa ogromną rolę. Stosuje się specjalne rodzaje spoin, których zadaniem jest uzyskanie jak najwyższej wytrzymałości.