Terapia leczenia uzależnień

Uzależnienie do silny przymus skłaniający człowieka to danej czynności lub spożywania danej substancji. Choć najpopularniejsze uzależnienia, które znamy to alkoholizm, narkomania czy też nałóg nikotynowy, to uzależnienia bardzo często mają charakter behawioralny, a więc dotyczą konkretnych zachowań. W każdym wypadku należy dobrać odpowiedni model terapii, który przyniesie efekt w postaci kontroli nad zachowaniem. 

Terapia skoncentrowana na rozwiązaniach. 

terapia krótkoterminowa skoncentrowana na rozwiązaniuTSR, a więc terapia skoncentrowana na rozwiązaniach to podejście terapeutyczne, które cieszy się coraz większą popularnością i efektywnością. Coraz więcej placówek resocjalizacyjnych oraz ośrodków uzależnień wybiera ten sposób pracy, bowiem przede wszystkim stawia on na indywidualne podejście do klienta. Podstawowa filozofia TSR mówi o tym, aby robić to, co działa, unikać tego, co nie działa i nie naprawiać tego, co się nie zepsuło. Te proste zasady wzbogacone o ogrom narzędzi i technik pracy to sposób na to, aby pomóc klientowi zrealizować cele i przejąć kontrolę nad uzależnieniem. Zarówno terapia długoterminowa, jak i terapia krótkoterminowa skoncentrowana na rozwiązaniu mogą przynieść oczekiwany efekt, ale warunkiem jest chęć zmiany płynąca od klienta oraz praca terapeutyczna oparta na zasobach człowieka, a nie jego deficytach czy też problemach. Istotą pracy jest przyszłość i teraźniejszość klienta, a nie – jak dotychczas uważano – jego przeszłość i analiza tego, co zrobił. 

Dobór odpowiedniego modelu terapeutycznego ma ogromne znaczenie dla osób uzależnionych, ale podstawą jest jego własna motywacja. Nie od dziś bowiem wiadomo, iż żaden ośrodek, żadna terapia i żaden terapeuta nie pomogą osobie uzależnionej, jeśli ona sama nie wykazuje chęci zmiany swojego życia i podjęcia pracy.