Nieruchomości, które nie potrzebują certyfikatów energetycznych

 

Nie każdy budynek wymaga wykonania świadectwa charakterystyki energetycznej. Przepisy prawne mówią jasno, które budynki są wyłączone z konieczności wykonania audytu. Są to przykładowo budynku zabytkowe (tylko te, które zostały wpisane do rejestru zabytków).

Oszczędzanie na rachunkach dzięki certyfikatom energetycznym

audyt efektywności energetycznej dolnośląskieCertyfikatu nie muszą wykonywać również budynki, które są miejscami kultu religijnego, a więc kościoły, meczety, synagogi, kaplice i inne. Jeśli budynek będzie przeznaczony do użytkowania na okres nie dłuższy niż 2 lata, to również nie musi posiadać świadectwa charakterystyki energetycznej. To samo dotyczy budynków mieszkalnych, które będą zamieszkiwane nie dłużej niż przez 4 miesiące w ciągu jednego roku. Wszystkie budynki wolnostojące, których powierzchnia nie przekracza 50 m2, nie wymagają posiadania certyfikatu energetycznego. Taki audyt efektywności energetycznej dolnośląskie nie jest też konieczny w przypadku gospodarstw rolniczych o zapotrzebowaniu na energię nie większym niż 50kW. Wszystkie inne budynki, nieruchomości muszą posiadać świadectwo charakterystyki energetycznej, które zostanie sporządzone przez osobę do tego uprawnioną. Obecnie obserwuje się wzrost zainteresowania świadectwami charakterystyki energetycznej. Wynika to przede wszystkim z faktu, że ludzie są coraz bardziej świadomi wpływu wykorzystania energii na środowisko naturalne – chcą oni budować domy energooszczędne, ekologiczne, w których rachunki za prąd, wodę, gaz będą po prostu niskie.

Jest to możliwe właśnie dzięki świadectwom energetycznym. Wzrost zainteresowania świadectwami wiąże się też z tym, że ludzie szukają oszczędności na każdym kroku – zwłaszcza jeśli chodzi o regularne opłaty, czyli właśnie rachunki, które można obniżyć na wiele sposobów. Wiele wskazówek znajdzie się właśnie w certyfikacie energetycznym.