Narzędzia pracy tłumacza technicznego

Tłumaczenia techniczne, a nowoczesna technologia informatyczna

Jak większość wykonywanych zawodów również zajęcie tłumaczenia techniczne wymagają pewnych narzędzi które ułatwiają oraz optymalizują czas jego pracy. Oczywiście najważniejszym narzędziem tłumacza technicznego jest jego wiedza oraz swoboda w posługiwaniu się danym językiem obcym. Można więc powiedzieć ,że najważniejszym narzędziem pracy tłumacza jest język definiowany jako system znaków służących do komunikacji interpersonalnej.

Kolejnymi narzędziami pomocnymi przy pracy tłumacza technicznego są słowniki techniczne i ogólne. Branża zajmująca się tłumaczeniami również używa narzędzi i programów informatycznych które okazują się być bardzo pomocne w tym zawodzie oraz skracają czas wykonania danego zlecenia. Bardzo pomocnymi programami okazują się być narzędzia typu CAT. Skrót CAT pochodzi od angielskiej nazwy „computer assisted translation”.
W przeciwieństwie do zwykłych dostępnych translatorów programy typu CAT zważają na zasady prawidłowej pisowni gramatycznej. Jednymi z najbardziej popularnych programów tego typu nie wykorzystujących łącza internetowego są : MemoQ ,OmegaT ,Wordfast ,SDLX ,Across czy SDL Passolo. Inne popularne programy CAT wykorzystujące dostęp do internetu to takie programy jak np. XTM Cloud czy Wordbee. Pakiety programów CAT zawierają w sobie takie narzędzia jak organizatory pozwalające stworzyć własną bazę terminów, słowniki elektroniczne czy edytory sprawdzające pisownię oraz gramatykę tłumaczonego tekstu.
Tłumacz pracujący przy pomocy oprogramowania CAT widzi na monitorze dwa okna. Pierwsze okno zawiera treść oryginalną a drugie wyświetla zawartość tłumaczonego tekstu. Dzięki równoczesnej widoczności obu tekstów znacznie łatwiej jest uniknąć błędów w tłumaczeniu technicznym.

Sam program w przypadku powtarzających się wcześniej terminów czy nawet całych zdań podpowiada wcześniejsze tłumaczenia techniczne co pomaga w zachowaniu jednolitości tych samych terminów. Bardzo ciekawą opcją która oszczędza czas tłumacza i stanowi duże ułatwienie jest możliwość kontroli tekstu przez program.