Na czym polega rola opiekuna prawnego?

W przypadku kiedy to w życiu jakiegoś człowieka stanie się ogromne nieszczęście w postaci np. wypadku lub gdy jesteśmy osobami nieletnimi zaś rodzice nie mogą sprawować opieki nad nami, w takiej sytuacji do słowa dochodzi osoba, którą określa się mianem opiekuna prawnego. W tym tekście chciałbym przedstawić zadania, które należą do takiej właśnie osoby, oraz przedstawić ogólne informację na temat tego kim taki opiekun prawny się staję.

Zadania opiekuna prawnego

Opieka prawnaOpieka prawna przysługuje osobom, które poprzez pewne sytuację nie mogą sprawować władzy w swoich interesach prawnych. Chodzi tutaj o osobę np. chorą która nie może podejmować decyzji ze względu na choroby umysłowe, które nie pozwalają na trzeźwą ocenę sytuacji, lub w momencie kiedy to osoba jest w stanie śpiączki farmakologicznej, lub w przypadku dzieci. Opiekun prawny jest to osoba, która poprzez udzielenie jej władzy prawnej muszą zadbać o interesy odnośnie majątku czy to pewnych decyzji dotyczących ich życia prywatnego. Zadanie jakie opiekun prawny musi wykonać to przede wszystkim: dbanie o majątek oraz sytuację mieszkaniową osoby nad którą sprawuję opiekę. Kolejnymi zadaniami jest załatwianie spraw dotyczących wszystkich elementów wchodzących w dziedzinę jaką jest prawo. Opieka prawna zdecydowanie wlicza w swój obręb sprawy dotyczące oświadczeń woli oraz deklaracje odnośnie zdrowia danej osoby. Oczywiście do zadań opiekuna prawnego można wliczyć także opiekę nad taką osoba pod względem wyżywienia, zadbania o mieszkanie, oraz w przypadku dzieci o zadbanie o obowiązek chodzenia do szkoły nieletniego. Do funkcji takiej osoby należy bardzo dużo, właśnie dlatego opieka prawna jest bardzo ciężkim zadaniem, gdyż dotyczy życia drugiego człowieka.

Opiekuni prawni są to osoby, które poprzez sprawowanie władzy nad wolą czy zachciankami drugiej osoby, stają się bardzo istotnym elementem życia niektórych osób ze względu na uzależnienie takich osób od swoich opiekunów. Zdecydowanie nie jest to łatwym zadaniem pod względem wielu czynników, lecz staję się to nieodłączną kwestią życia wielu chorych czy nieletnich ludzi.