Likwidacja problemów z polislokatami

Lokaty kapitału, są bardzo dobrym sposobem na pomnożenie majątku. Zwykle nie jest to kolosalna kwota, jednak rosnące odsetki mogą być przydatnym zastrzykiem gotówki w budżecie każdego gospodarstwa domowego. Jednakże z lokatą wiążą się również określonego rodzaju ograniczenia. Jednym z nich jest termin lokaty.

Rozwiązywanie problemów dotyczących polislokat

likwidacja polisolokatyLokata, jest operacją finansową, która działa na bardzo podobnej zasadzie do klasycznej lokaty. W umowie zawierane są również różnego rodzaju ograniczenia, dotyczące lokaty kapitału. Jednym z nich jest termin. W zależności od konstrukcji umowy, w razie przedwczesnego jej rozwiązania musimy liczyć się ze stratą wypracowanych odsetek, bądź też nawet z dodatkowymi karami finansowymi. Problemem okazało się to w przypadku polislokat inwestycyjnych, które były dosyć ryzykowne. Gdy zaczęły one zamiast przynosić zyski generować straty, wiele osób chciało natychmiast podjąć pieniądze, które pozostały. Niestety likwidacja polisolokaty okazała się kwestią trudną, gdyż mogła ona generować kolosalne koszty. Istnieją jednak określone luki w prawie, które pozwalają na likwidację polislokaty, bez ponoszenia dodatkowych kosztów. Z tego właśnie względu, osoby świadome zwróciły się do specjalistów, którzy pozwolili im na ocalenie przynajmniej części aktywów finansowych. Jest to bardzo ważne, zwłaszcza dla osób, które na polislokatach złożyły dorobek całego życia.

Decydując się na lokatę kapitału możemy podjąć pewne ryzyko. Oczywiście wiąże się to tylko i wyłącznie z określonym typem lokat, jednak wiele osób decyduje się na ich zawarcie, ze względu na szansę dużego zarobku. Niestety, coraz częściej umowy przewidują nie tylko utratę odsetek, ale również kary umowne. Z tego właśnie względu dobrze jest zwrócić się o pomoc do specjalisty, jeżeli nasze oszczędności są zagrożone.