Kapitał strukturalny ważny dla przedsiębiorców – lampy przemysłowe

Kapitał strukturalny, inaczej nazywany organizacyjnym określa się, jako bazę wspierającą kapitał ludzki i jego efektywne wykorzystanie: relacje finansowe, kulturę organizacji, filozofię i procesy zarządzania, system informacyjny i system powiązań. Dodatkowo bardzo ważnym elementem kapitału organizacyjnego są prawa własności intelektualnej, m.in. licencje, patenty, prawa autorskie, znaki towarowe.

 

Lampy przemysłowe – jasny biznes

 

Kapitał strukturalny może sprzyjać poszukiwaniu i wdrażaniu nowych rozwiązań, czyli warunkować prowadzenie działań innowacyjnych. Jest to też efekt działań podjętych przez firmę w przeszłości. Każdy kapitał wymaga szkolenia. Ostatnimi czasy pracodawcy chcą pokazać pracownikom, że im na nich zależy, dlatego też starają się organizować wszystkie szkolenia w jak najlepszych salach – z klimatyzacją oraz wyposażonych w lampy przemysłowe. Innym kapitałem, w który inwestuje przedsiębiorca jest kapitał klientów (odbiorców) będący dobrymi stosunkami z otoczeniem, zadowoleniem i satysfakcją klientów oraz partnerów biznesowych, ich potencjałem i kondycją, czasem trwania i formą współpracy, reputacją firmy czy zawartymi korzystnymi kontraktami. Ta forma kapitału intelektualnego może ukierunkować przedsięwzięcia innowacyjne przedsiębiorstwa. Bliskie kontakty umożliwiają lepsze rozpoznanie potrzeb i wymagań kontrahentów, czego wynikiem jest zaopatrzenie w nowe rozwiązania zwiększające prawdopodobieństwo sukcesu. Ogranicza to zarówno koszty działań, jak również prowadzi do spadku ryzyka. Dobre relacje mogą także aktywować nabywców i partnerów do zgłaszania inicjatyw innowacyjnych, a często nawet do wspólnego opracowania nowych rozwiązań.

Dzięki takiemu podejściu potencjalne ryzyko i koszty są dzielone między partnerów. Przedsiębiorcy łączą swoje siły tylko i wyłącznie dlatego, aby ze swoich pracowników nawzajem wycisnąć wszystko to, co najlepsze. Dzięki takim rozwiązaniom mają pewność, że pracownicy od nich nie uciekną, tylko będą pracować dla ich organizacji przez wiele następnych lat.