Jak zagraniczne firmy wpływają na bhp?

Obecnie w Polsce przybywa przedsiębiorstw. Zostają zakładane zarówno firmy wyłącznie Polskie, jak i firmy międzynarodowe decydują się na utworzenie filii lub oddziału w naszym kraju. Wiąże się to z wzrostem rynków pracy oraz polepszeniem się warunków życia pracowników.

Wpływ zagranicznych przedsiębiorstw na bezpieczeństwo pracy

szkolenia bhp dla pracodawcówSzacuje się, że na terenie naszego kraju zakładane są miesięcznie od 10 do 20 oddziały lub filie firm zagranicznych. Przykładem są między innymi firmy takie jak Orange, które przejmują dotychczasowe przedsiębiorstwa polskie i zastępują je swoimi odpowiednikami. Samo przejmowanie firm polskich przez zagraniczne z pewnością zwiększyło konkurencyjność rynku pracy i wprowadziło dodatkowe wymogi takie jak między innymi szkolenia bhp dla pracodawców. Sprawiło to, że pracownicy mogą czuć się swobodniej na rynku pracy, nie są już przywiązani do jednego sposobu wykonywania działalności, mogą bez żadnych oporów wybrać to, co najbardziej im odpowiada i jest dla nich najwygodniejszym wariantem. Wymogi takie jak właśnie szkolenia bhp dla pracodawców nakładają dodatkowe wymogi na samych zatrudniających. Nie są one wprawdzie ustanowione w żaden sposób ustawowo nałożone na pracodawców, lecz sam zwyczaj ich wprowadzania sprawiał, że każde przedsiębiorstwo musi już je spełniać. Przedsiębiorstwa zagraniczne w Polsce dzieją się na oddziały i filie. Oddział to osoba prawna, która podlega prawu państwa, na terenie którego znajduje się spółka matka. Zaś filia podlega prawu państwa, na terenie którego wykonuje działalność.

Podsumowując, w Polsce funkcjonują różne przedsiębiorstwa zagraniczne. Rzadko które korporacje międzynarodowe mają swoją siedzibę w Polsce, częściej tworzą one oddziały lub filie na terenie naszego kraju. Ich działalność wpływa na rynek pracy.