Czym jest torkretowanie?

Beton jest bardzo powszechnie stosowanym materiałem do tworzenia wszelkiego rodzaju konstrukcji. Po wyschnięciu tworzy litą i bardzo twardą strukturę, która jednocześnie jest stosunkowo krucha i wrażliwa na pęknięcia. Mogą być one wynikiem drgań powstałych w wyniku wywierania nacisku na betonową konstrukcję. Ich przyczyną może być również przepływ wód podziemnych, czy też osuwanie się gruntu.

Właściwości i zastosowanie torkretu

torkret betonSpecyfika materiału stwarza czasami konieczność przeprowadzenia prac naprawczych lub renowacyjnych. Popularną metodą naprawczą konstrukcji betonowych jest torkret. Torkret można rozumieć dwojako. Wyraz ten oznacza zarówno technikę uzupełniania ubytków w betonie metodą natryskową, jak również powierzchnię będącą wynikiem takiego działania. W zależności od warunków prowadzonych robót i indywidualnych wymagań projektu torkretowanie można wykonać „na sucho” lub „na mokro”. Metodą mokrą, aby uzyskać torkret beton w postaci tradycyjnie przygotowanej zaprawy transportowany jest hydraulicznie do dyszy natryskowej. Z kolei metoda sucha polega na użyciu osobnej dyszy doprowadzającej wodę, a sucha mieszanka kruszywa i cementu nawilżana jest dopiero w trakcie jej natryskiwania w wyznaczone miejsce. Zaletą tej metody jest duża szybkość wylotu materiału z dyszy natryskowej. Ponadto umożliwia łatwą kalibrację ilości doprowadzanej wody, co pozwala na bardzo precyzyjną regulację gęstości zaprawy, a tym samym dowolne określenie grubości aplikowanego materiału. Torkret mokry natomiast lepiej nadaje się do robót w warunkach, w których należy unikać nadmiernego zapylenia. Umożliwia również nałożenie stosunkowo cienkiej warstwy torkretu dzięki jednolitej pod względem gęstości zaprawie.

Torkret jest nie tylko bardzo przydatny do renowacji istniejących konstrukcji betonowych. Doskonale sprawdza się również między innymi podczas budowy zbiorników i basenów, zabezpieczania wykopów budowlanych, a nawet do wykończenia wnętrz.