Budowa i zastosowanie turbin wiatrowych

Ze względu na rosnące koszty pozyskiwania energii elektrycznej oraz towarzyszące temu zanieczyszczenie środowiska poszukiwane są obecnie alternatywne sposoby wytwarzania wszelkich potrzebnych mediów. Do tej pory w większości przypadków w celu wytworzenia ciepła czy prądu spalane były paliwa kopalne co prowadziło do wydzielania dużej ilości gazów, które przenikały wprost do atmosfery.

Jak wytworzyć prąd z wiatru?

turbiny wiatrowePostęp technologiczny sprawił, że na rynku pojawiły się nowe rozwiązania zapewniające dużo mniejszą emisję. Mowa o odnawialnych źródłach energii, które w różnych postaciach występują praktycznie wszędzie. Dzięki nim możliwe jest rozproszone wytwarzanie potrzebnych mediów. W tym celu stosowane są specjalistyczne urządzenia oraz maszyny. Najpowszechniejszym i najpopularniejszym sposobem jest wytwarzanie energii za pośrednictwem wiatru, które jest obecnie najtańszą metodą. W układzie stosowane są turbiny wiatrowe, które napędzają następnie generator. Ten z kolei wytwarza napięcie elektryczne, które poprzez transformator jest dostosowywane do parametrów sieci przesyłowej. Warto wspomnieć, że turbiny dzielą się na pionową oraz poziomą oś obrotu. Elektrownie wiatrowe mogą być z kolei instalowane na lądzie lub na morzu. Przydomowe elektrownie wytwarzają przeważnie moc rzędu kilku kW podczas gdy komercyjne rozwiązania generują kilka MW.

Dzięki alternatywnym źródłom energii znacznie obniżana jest emisja szkodliwych substancji do środowiska. Dodatkowo umożliwiają one generowanie elektryczności wszędzie tam, gdzie panuje zapotrzebowanie niezależnie od obecności czy dostępu do sieci przesyłowej. Mikroturbiny wiatrowe są również często wykorzystywane w autonomicznych lampach czy latarniach, gdzie podczas dnia pozyskują prąd i ładują akumulatory. Jak widać rozwiązanie to może mieć różne zastosowania od komercyjnych po przemysłowe.